#47 Portfolio Management w czasie kryzysu

Czarny Łabędź wylądował

czyli jak zarządzać Portfolio Management w czasie kryzysu i przygotować się na to co będzie “jutro”?

I stało się, mamy lock-down w skali globalnej i chyba nikt nie był w stanie tego przewidzieć. Radykalnemu skróceniu uległ horyzont podejmowanych działań. Naturalna w tych warunkach realokacja zasobów skupia dostępne środki finansowe na działaniach defensywnych i adaptacyjnych. Często kosztem długookresowych planów rozwojowych. Wiele przedsiębiorstw redukuje portfele inwestycyjne szukając w ten sposób środków do utrzymania ciągłości działania. Jakkolwiek zmiana planów rozwojowych jest racjonalna, to powinna opierać się na chłodnej i racjonalnej analizie, również w aspekcie potencjalnie utraconych korzyści.

Wykorzystując praktyczne przypadki biznesowe, eksperci Qvistorp przedstawią ścieżkę postępowania, która ułatwi znalezienie właściwych proporcji pomiędzy zaspokajaniem bieżących potrzeb przedsiębiorstwa a realizacją jego celów strategicznych. Opisana zostanie metodyka wielokryterialnej oceny projektów, która zapewnia podejmowanie optymalnych decyzji portfelowych. Zwłaszcza w warunkach ograniczonej dostępności zasobów oraz przy braku wiarygodnych prognoz. Wykorzystywane do tego narzędzie umożliwia zamianę konserwatywnego, szarżowego modelu planowania na podejście zwinne, pozwalające na szybkie dostosowanie portfela do zmieniających się warunków funkcjonowania firmy.

Zaprezentują metodykę, która umożliwia merytoryczny dialog na temat projektów i portfeli. Pozwala na obronę inicjatyw, których realizacja może decydować o długoterminowej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Z drugiej strony utrudnia bezkrytyczne zawieszanie lub kasowanie projektów bez refleksji na temat konsekwencji dla tego typu decyzji.

Pomogą znaleźć odpowiedź na pytania: Które projekty kontynuować, mimo panującego kryzysu? Które z nich mają dla nas znaczenie strategiczne? A realizację których możemy odłożyć w czasie lub nawet powinniśmy wstrzymać?

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

kwi 30 2020
Expired!

Czas

18:00 - 20:00

Koszt

Bezpłatne

Więcej informacji

Rejestracja

Lokalizacja

webinar

Organizator

Dolnośląska Grupa Regionalna IPMA Polska
Telefon
-
Email
dolnoslaska-gr@ipma.pl
Strona WWW
http://www.dsgr.ipma.pl

Jesteśmy przekonani, że wiedza, kompetencje, doświadczenie i sieć kontaktów mogą wnieść istotny wkład w rozwój regionu. Dlatego chcemy rozwijać w regionie kompetencje indywidualne i instytucjonalne w zakresie zarządzania projektami. Prezentować doświadczenia, nowe idee tworząc grunt do wymiany poglądów i opinii. Budujemy regionalne forum, które będzie miejscem do nawiązywania i utrzymywania kontaktów w gronie osób i instytucji zajmujących się projektami w regionie. Chcemy promować w regionie profesjonalne zarządzanie projektami oraz budować uznanie i prestiż dla grupy zawodowej Project Managerów. Nasze działania adresujemy do wszystkich zainteresowanych projektami, niezależnie od branży, poziomu dojrzałości w zarządzaniu projektami czy przynależności do organizacji. Nie promujemy żadnej konkretnej metodyki ani narzędzi - dzielimy się doświadczeniami i upowszechniamy najlepsze praktyki. Podstawową formą naszego działania są cykliczne spotkania nt. zarządzania projektami. Zapraszamy do udziału w spotkaniach i współpracy przy budowaniu regionalnej społeczności osób związanych z Project Management'em.

Rejestracja

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!

Archiwum wydarzeń

Zobacz jakie wydarzenia organizowaliśmy do tej pory. Tu znajdziesz nasze archiwum.

Back To Top