Dolnośląska Grupa Regionalna IPMA Polska

O nas

Od 2003 roku integrujemy Project Managerów na Dolnym  Śląsku

niezależnie od branży, poziomu dojrzałości w zarządzaniu projektami czy przynależności do organizacji.

Promujemy w regionie profesjonalne zarządzanie projektami, budujemy regionalne forum wymiany doświadczeń, poglądów i opinii.

Aktualności

Najnowsze publikacje

Zespół

Rada Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska

Nasz zespół, który z zaangażowaniem wspiera i buduje społeczność osób związanych z zarządzaniem projektami.

ARTUR MARSY

przewodniczący

WOJCIECH CZUJOWSKI

z-ca przewodniczącego

ANDRZEJ GAJEWSKI

z-ca przewodniczącego

DARIUSZ ŻURAWSKI

KAMILA WIESIOŁEK

DARIUSZ GAJEWICZ

ANDRZEJ ŁAZOWSKI, dr inż.

Łączymy profesjonalistów zarządzania projektami

niezależnie od branży, poziomu dojrzałości czy przynależności do organizacji

Back To Top